ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με επιτυχία το 1ο φορολογικό σεμινάριο του Επιμελητηρίου Χανίων.

Με μεγάλη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το ενημερωτικό σεμινάριο φορολογικών θεμάτων, εξωχώριων εταιριών και φορολόγησης νομικών προσώπων το Σάββατο 14 Απριλίου στο Επιμελητήριο Χανίων.

Ο κ. Ιωάννης Μανουσάκης, στέλεχος του Υπ. Οικονομικών ανέλυσε τα θέματα φορολογίας νομικών προσώπων, το ζήτημα του φορολογικού ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε το κοινό για τις πρόσφατες αλλαγές.

Ο κ. Παναγιώτης Αλεβιζάκης, μέλος της κεντρικής διοίκησης του οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους που εγκυμονούν οι εξωχώριες εταιρίες, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από αυτές, αλλά και την φορολογική αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται των εξωχώριων εταιριών.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης και την εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου έκανε το μέλος της διοίκησης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, κ. Δημήτρης Μουντάκης.