ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση ΕΒΕΧ | Ανανέωση αδειών Ασφαλιστικών Συμβούλων – Πρακτόρων Ασφαλειών – Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων και Μεσιτών ασφαλίσεων που έληξαν 31/12/2017.

Από το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Χανίων ανακοινώνεται ότι οι άδειες Ασφαλιστικών συμβούλων – Πρακτόρων Ασφαλειών – Συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων και Μεσιτών Ασφαλίσεων, που έληξαν 31/12/2017 πρέπει να ανανεωθούν από 2/01/2018 έως 31/3/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι που οι άδειες τους έληξαν πρέπει να προσκομίσουν στο τμήμα μητρώου τα παρακάτω δικαιολογητικά :
– Πρωτότυπη άδεια (που έληξε 31/12/2017)
– Ταυτότητα αστυνομική (φωτοτυπία)
– Συμβόλαιο αστικής ευθύνης
– Φωτογραφία ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή (προαιρετικό)
Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής (31/3/2018), καμία άδεια δεν μπορεί να ανανεωθεί και πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά εξ αρχής και να δοθούν εξετάσεις για την έκδοση νέας.