ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στη Βουλγαρία η ΕΤΑΝ για το πρόγραμμα GSS-VET.

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Χανίων (ΕΤΑΝ) αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Επιμελητηρίου Χανίων, συμμετείχε στην τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου GSS-VET που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου στην Φιλιππούπολη (Plovdiv) της Βουλγαρίας.

Κατά την διάρκεια της διήμερης συνάντησης, έγινε μια παρουσίαση των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, και τέθηκαν χρονοδιαγράμματα για αυτές που πρέπει να γίνουν στο επόμενο διάστημα.

Να σημειωθεί ότι το έργο GSS-VET είναι η συνέχεια του προγράμματος GS-Skills που είχε υλοποιήσει το Επιμελητήριο Χανίων και έχει ως στόχο το σχεδιασμό δύο προγραμμάτων εκπαίδευσης (επιπέδων 4-5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων) για εγκαταστάτες συστημάτων γεωθερμίας και ηλιοθερμίας, τα οποία θα περιλαμβάνουν καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Στο σχήμα συμμετέχουν 15 εταίροι από 4 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία, Ισπανία), με επικεφαλής το ΤΕΙ Κρήτης. Η διάρκεια του έργου είναι τρία χρόνια και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε €1.362.241. Στην τριετή διάρκεια του, αναμένεται να εισρεύσουν στην ΕΤΑΝ €52.445.