ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο ΕΒΕΧ | Ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση του προγράμματος Interreg-Adrion

Ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, αργά το απόγευμα στο Επιμελητήριο Χανίων, η διήμερη συνάντηση των εταίρων του έργου “INNOVAGRO: Development of an Innovative Network for the Promotion of Extroversion of Agro-food Companies in Adriatic – Ionian Area”.

Στόχος του έργου η ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών εταιρειών στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου. Στο έργο συμμετέχουν 10 εταίροι (4 από Ελλάδα, 3 από Ιταλία, 1 από Αλβανία, 1 από Σερβία και 1 από Σλοβενία), ενώ το Επιμελητήριο Χανίων είναι o επικεφαλής εταίρος.

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, έγινε μια αναλυτική παρουσίαση του έργου και των πακέτων εργασίας του, ενώ ακολούθησε εκτενής συζήτηση σχετικά με τα παραδοτέα που θα αναλάβει ο κάθε εταίρος να υλοποιήσει.

Παρέμβαση στη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype)  έκανε και η υπεύθυνη του προγράμματος από τη διαχειριστική αρχή στην Ιταλία, η οποία απάντησε σε αρκετά ερωτήματα των παρευρισκομένων.

Στην τελευταία ενότητα της διήμερης συνάντησης, έγινε μια γρήγορη σύνοψη των συμπερασμάτων που διεξήχθησαν, μια καταγραφή ερωτημάτων προς τη διαχειριστική αρχή, ενώ συστάθηκε μια επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε εταίρο και έχει σκοπό της, την παρακολούθηση του προγράμματος για την ομαλότερη υλοποίησή του και την αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων.