ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα συμπεράσματα και τα οφέλη της ημερίδας για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη που διοργάνωσε το ΕΒΕΧ.

Πλήρης αποτύπωση των τοπικών και περιφερειακών προγραμμάτων και πολιτικών αλλά και ανάδειξη, πολλών σημείων στη στρατηγική και στην εφαρμογή περιφερειακών αναπτυξιακών σχεδίων που χρήζουν βελτίωσης ή και περαιτέρω ανάπτυξης, έγινε κατά την διάρκεια της ημερίδας για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη που διοργάνωσε την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 το Επιμελητήριο Χανίων.

Σ’ αυτήν συμμετείχαν 41 ομιλητές εκ των οποίων 9 από το εξωτερικό και 13 εκτός Χανίων, ενώ μερικοί από αυτούς μίλησαν μέσω διαδικτύου.

Η συζήτηση οργανώθηκε σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση, Βιομηχανία και Εμπόριο, Νέα & Καινοτομική Επιχειρηματικότητα και, Υπηρεσίες και Τουρισμός.

Η Ημερίδα είχε σχεδιαστεί και όντως προσέφερε, δύο αποτελέσματα:

  • Να παρουσιαστεί μια σύντομη επισκόπηση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά τα τρέχοντα προγράμματα του Επιμελητηρίου, τα σχέδια των άλλων φορέων περιφερειακής ανάπτυξης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές ΜμΕ
  • Να συζητηθούν οι διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές ανά θεματική ενότητα που εφόσον εφαρμοστούν τοπικά, θα επιτρέψουν στις ΜμΕ να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Σημαντικά καινοτομικά χαρακτηριστικά της ήταν:

  • η σφικτή οργάνωση σύντομων παρεμβάσεων που επέτρεψε σε μεγάλο αριθμό ομιλητών να μιλήσουν
  • η δόμηση της συζήτησης, όπου πριν τις παρουσιάσεις και συζήτηση από το πάνελ κάθε θεματικής ενότητας, υπήρξαν εισηγήσεις για τα προγράμματα του ΕΒΕΧ και τις θέσεις σχετικών με την ανάπτυξη φορέων
  • η ταυτόχρονη αναμετάδοσή της στο διαδίκτυο (live streaming) με εντυπωσιακή συμμετοχή
  • η αξιολόγηση που έγινε από τους παρευρισκόμενους μέσω ερωτηματολογίου κατά την αποχώρησή τους

Στην Ημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές και στελέχη φορέων από την Ευρώπη με εμπειρία στις νησιωτικές αναπτυξιακές πολιτικές και προκλήσεις όπως και με προτάσεις και ιδέες από τις αναπτυξιακές εμπειρίες άλλων περιφερειών (π.χ. από τον τουριστικό κορεσμό των Βαλεαρίδων Νήσων).

Οι εκπρόσωποι φορέων όπως ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς και ο εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ κ. Μ. Ψαρουδάκης, ανέπτυξαν τις θέσεις των φορέων τους για τα προβλήματα των ΜμΕ και τις προτάσεις  τους για την επίλυσή τους.

Επίσης τοπικοί φορείς όπως το ΤΕΕ Δυτ. Κρήτης και το Οικονομικό Επιμελητήριο μίλησαν για τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και τις συνθήκες δια των οποίων αυτή διευκολύνεται.

Αναλύθηκαν θέματα όπως το θέμα της χρηματοδότησης της οικονομίας (Κ. Γαλιάτσος, Πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ), αναφέρθηκαν παραδείγματα επιτυχών προσπαθειών καινοτομικών επιχειρήσεων (Καθ. Κ. Μπάλας και Δ. Τσίγκος, ιδρυτής της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων) και παρουσιάστηκαν προτάσεις ενίσχυσης του κλίματος καινοτομίας (P. Clerc Επιμελητήρια Γαλλίας, Δρ. Ε. Γρηγορούδης Καθ. Πολυτεχνείου Κρήτης) ενώ παρουσιάστηκαν έργα και προτάσεις των Επιμελητηρίων Κρήτης (Κρητικά Χέρια και Επιταχυντής Καινοτομίας).

Επίσης έγινε εκτεταμένη μνεία τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών ανάπτυξης (Δρ. G. Ruggieri, Δρ. R. Azzopardi, Δρ. F. Molinari, Δρ. Β. Διγαλάκης, κα. A. Barjasic, κ. Ν. Στάμου/Enterprise Greece) και παρουσίαση καλών πρακτικών εξαγωγών (Δρ. Κριτσωτάκης, Α. Τσαλταμπάση, Α. Καρβέλας, Δρ. Christensen, Δ. Καραβασίλης).

Οι φορείς της οικονομίας των Χανίων ωφελήθηκαν από την συγκέντρωση πληροφορίας, προτάσεων και ιδεών για όλα τους επιμέρους τομείς της οικονομίας. Το Επιμελητήριο Χανίων εμβάθυνε τις γνώσεις του για τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης και παράλληλα διεύρυνε την δικτύωσή του και ισχυροποίησε τους δεσμούς συνεργασίας με αξιόλογους φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.

Εξυπηρετήθηκε έτσι και ο βασικός στόχος του Επιμελητηρίου που ήταν η ενίσχυση του ρόλου του θεσμού των Επιμελητηρίων και η συνάφειά του στο σχεδιασμό περιφερειακής ανάπτυξης.

ΣΣ: Θα βρείτε μαγνητοσκοπημένη την ημερίδα σε δύο μέρη: 1, 2