ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκλογές Επιμελητηρίου Χανίων

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων, θα πραγματοποιηθούν στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2017.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 11 ΕΩΣ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Εκλογική Επιτροπή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τις Εκλογές

Πρόσκληση Εκλογών

Επιστολή για Ορισμό Εκπροσώπων Νομικών Προσώπων

Ανακοίνωση για Εξόφληση Συνδρομών

Έκθεση εκλογικών καταλόγων – Υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων

Οριστικοί Εκλογικοί Κατάλογοι

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓ. ΚΑΤΑΛ. -TMHMA ΕΜΠΟΡΙΚΟ (PDF)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (EXCEL)

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓ. ΚΑΤΑΛ. – TMHMA ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (PDF)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – TMHMA ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΙΚΟ (EXCEL)

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓ. ΚΑΤΑΛ. – TMHMA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ (PDF)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ (EXCEL)

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓ.ΚΑΤΑΛ. – ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (PDF)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EXCEL)

Νομοθεσία

Ν. 2081/92

ΠΔ 372/92

Ν. 3419/05

Ν. 4484/2017

Ορισμός Αντιπροσώπων των Τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χανίων

Έντυπα Επιχειρήσεων για Υπόδειξη Εκπροσώπων

Έντυπα Εξουσιοδότησης ΟΕ-ΕΠΕ-ΑΕ

Έντυπα & Δηλώσεις Υποψηφίων

Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίων