ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χαιρετισμός προέδρου ΕΒΕΧ σε διεθνές συνέδριο στο ΜΑΙΧ.

«Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον, βρίσκονται στη καρδιά των αναπτυξιακών και ανταγωνιστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου ο Πρωτογενής Τομέας δημιουργεί περίπου το 5,5% του περιφερειακού ΑΕΠ ενώ απασχολεί το 21,3% των εργαζομένων. Μόνο οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μαζί με άλλες καινοτομίες στη παραγωγή και τις διαδικασίες, μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα παραγωγικότητας στους τομείς υστέρησης».

Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης στον σύντομο χαιρετισμό του κατά την διάρκεια των εργασιών του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε προ ημερών στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ.

«Ελπίζουμε, συνέχισε ο κ. Μαργαρώνης, ότι τα ερευνητικά αποτελέσματά σας και οι συνεχιζόμενες προσπάθειές σας θα συνεισφέρουν θετικά στην βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, στην προστιθέμενη αξία και στην ανταγωνιστικότητα των σχετικών τομέων της οικονομίας».