ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τον επιταχυντή νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας παρουσίασε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ.

Την πρόταση των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Κρήτης για την ίδρυση του επιταχυντή νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας στο νησί παρουσίασε προ ημερών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κρήτης) ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Γιάννης Μαργαρώνης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κρήτης) αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο της Περιφέρειας για την εφαρμογή της Πολιτικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της. Η πολιτική αυτή αφορά την έρευνα, τη σύνδεση των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και έρευνας με τον επιχειρηματικό κόσμο και τα σχετικά προγράμματα ενίσχυσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Επειδή αυτές οι πολιτικές αφορούν και επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας, με πρωτοβουλία του ΕΒΕΧ, τα τέσσερα Επιμελητήρια αποφάσισαν να ενεργοποιηθούν περαιτέρω στις διαδικασίες εφαρμογής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε και προωθείται η πρόταση για την ίδρυση του Επιταχυντή νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας στη Κρήτη ως μέσον συντονισμένης και ολιστικής ενίσχυσης της νέας και καινοτομικής επιχειρηματικότητας στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Στον Επιταχυντή προβλέπεται να συμμετέχουν τα Επιμελητήρια, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, οι συνεταιριστικές τράπεζες και άλλοι ενδεχομένως φορείς της Περιφέρειας.

Τόσο ο κ. Μαργαρώνης που έκανε την παρουσίαση εκ μέρους και των τεσσάρων Επιμελητηρίων όσο και ο σύμβουλος διοίκησης του ΕΒΕΧ κ. Γιάννης Τρούλης, απάντησαν στις ερωτήσεις των μελών του ΠΣΕΚ-Κρήτης.

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση.