ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο ΕΒΕΧ | Παρουσίαση της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ενιαία δράση Κρατικών ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 -2020), θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Χανίων, την Παρασκευή 28 Απριλίου. Την εκδήλωση διοργανώνουν η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας  (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με  το Επιμελητήριο.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Κ. Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής