ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Να αποσύρει την επίμαχη διάταξη στο σχέδιο Νόμου για τις ζώνες υψηλής παραγωγικότητας ζητά με επιστολή του από τον αρμόδιο Υπουργό ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ

Χανιά 13/6/2016
Προς :
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γιώργο Σταθάκη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Ευάγγελο Αποστόλου
-Βουλευτές Νομού Χανιών
-ΚΕΕΕ

“Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για την επικείμενη τροποποίηση του ν. 4178/2013 και την κατάργηση του άρθρου 51 παρ. 11 α και β, το οποίο ρύθμιζε τα ζητήματα δόμησης στις Ζώνες Υψηλής Παραγωγικότητας.
Μάλιστα, το σχέδιο νόμου, το οποίο εισάγεται προς συζήτηση αυτές τις ημέρες στη Βουλή και αφορά το «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση Οδηγίας 2013/30/ΕΕ τροποποίηση ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις», προβλέπει στο άρθρο 50 την κατάργηση του άρθρο 51 παρ 11(α) και 11(β) του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α).
Από το έτος 1998 αναμένουμε τον καθορισμό των ορίων των Ζωνών Υψηλής Παραγωγικότητας με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο που δεν θα χωρεί αμφισβητήσεις και η διάταξη του άρθρου 51 παρ. 11α και 11β του ν. 4178/2013 είχε ρυθμίσει έστω και προσωρινά το ζήτημα, μέχρι την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, η οποία προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 56 του Ν.2637/1998.

Με την επιχειρούμενη τροποποίηση επανερχόμαστε στο παλαιό καθεστώς, καθώς τίθενται συγκεκριμένοι περιορισμοί και προϋποθέσεις για όλες τις χρήσεις, γεγονός που θα θέσει σε κατάσταση «ομηρίας» τους ιδιοκτήτες χιλιάδων ακινήτων που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές, μεταξύ των οποίων και ιδιοκτήτες βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στα Χανιά, οι οποίοι πλήττονται βαρύτατα, μιας και οι περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στη Ζώνη της ΓΥΠ στο νομό Χανίων φιλοξενούν μεταξύ άλλων και αρκετές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Η εν λόγω τροποποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία επιπρόσθετων προβλημάτων στις ήδη επιβαρυμένες από την οικονομική κρίση τοπικές επιχειρήσεις, τις οποίες ουσιαστικά θα «γονατίσει». Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται στήριξη και όχι εμπόδια, προκειμένου να δώσει με τη σειρά της ώθηση στην επιθυμητή οικονομική ανάπτυξη.(Περίπου 100 Επιχειρήσεις- 500 Εργαζόμενοι)
Καλούμε ως εκ τούτου την κυβέρνηση να αποσύρει την επίμαχη διάταξη από το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.”

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων

Γιάννης Μαργαρώνης