ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση

Το Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την ενημέρωση και προβολή των τοπικών παραγωγικών βιοτεχνικών προϊόντων στις αγορές της Ευρώπης και τρίτων χωρών, προσκαλεί τα μέλη του να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη δημιουργία ομάδας εργασίας για το σκοπό αυτό.
Οι εργασίες της ομάδας θα επικεντρωθούν στην σχεδίαση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Προώθησης & Προβολής των βιοτεχνικών προϊόντων του νομού Χανίων, αρχής γενομένης από τη διερεύνηση εξαγωγικών δυνατοτήτων, αδυναμιών ευκαιριών και απειλών των τοπικών βιοτεχνικών μας προϊόντων.
Σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στην προσπάθεια μας αυτή και αναμένουμε την ενεργή συμμετοχή σας.
Πληροφορίες Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΓΕΥΜΜΕ), τηλ 2821052329.