ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση για προμηθευτές που συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης – παροχής υπηρεσιών

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής επίλυσης Διαφορών –ΗΕΔ (On line Dispute resolution-ODR), μέσω της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του και να συμφωνήσει με τον καταγγελλόμενο προμηθευτή ποιος αναγνωρισμένος φορέας επίλυσης διαφορών επιθυμούν να αναλάβει την εξωδικαστική επίλυση της καταναλωτικής τους διαφοράς .
Ως εκ τούτου, όσοι προμηθευτές συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών και να γνωστοποιούν μέσα από τον διαδικτυακό τους τόπο τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα ΗΕΔ (http://webgate.ec.europa.eu/odr) κατά τρόπο ευπρόσιτο προς τους καταναλωτές, καθώς και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.