ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση

Μετά την εκλογή του Προέδρου του Μεταποιητικού τμήματος κ. Νικολάου Πατεράκη στην θέση του Γεν. Γραμματέα της Διοικητικής Επιτροπής και του Προέδρου του τμήματος υπηρεσιών κ. Νεκτάριου Ψαρουδάκη στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΧ ομόφωνα εξέλεξε στην θέση του Προέδρου του Μεταποιητικού τμήματος τον κ. Ιωάννη Στριλιγκά και στην θέση του Προέδρου του τμήματος Υπηρεσιών, την κα Άννα Δρακακάκη.