ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε Πανευρωπαΐκό συνέδριο στη Μάλτα | Συμμετείχε το ΕΒΕΧ

«Δορυφορικές λύσεις για έξυπνα νησιά» το θέμα του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε προ ημερών στη Μάλτα με συνδιοργανωτή, το Συμβούλιο για την Επιστήμη και την Τεχνολογία της Μάλτας και τον Eurisy ένα συνεταιρισμό των διαστημικών οργανισμών της Ευρώπης.
Το συνέδριο στο οποίο συμμετείχε το Επιμελητήριο Χανίων δια του προέδρου του και Οικονομικού επόπτη του Insuleur, Γιάννη Μαργαρώνη υποστήριξαν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικότητας (Enterprise Europe Network), το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), το ενταγμένο στο πρόγραμμα Horizon 2020 project LARA, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (European Space Agency – ESA), ο Σύνδεσμος Συμβουλίων Μάλτας που εκπροσωπεί 68 τοπικά συμβούλια και ο Οργανισμός Πληροφορικής της Μάλτας.

«Έξυπνη διακυβέρνηση: καινοτομία για τους πολίτες», «Δορυφορικές εφαρμογές: μεγάλες ευκαιρίες για μικρές εταιρίες» και «Πρόσβαση στα δεδομένα – ευκαιρίες χρηματοδότησης» οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου.
Όπως επισημάνθηκε, «Τα νησιά μπορούν να αποδειχθούν πραγματικά εργαστήρια για την υποκινούμενη από Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας καινοτομία. Είναι μικρά και ευέλικτα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να δοκιμάσουν ιδέες γρήγορα και να υλοποιήσουν μόνο τις καλύτερες εξ αυτών. Τα νησιά είναι αντιμέτωπα με συγκεκριμένες ανάγκες είτε εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι απομακρυσμένα και ευάλωτα απέναντι στις κλιματικές αλλαγές είτε από την έλλειψη των πόρων τους. Τέτοιες προκλήσεις απαιτούν δημιουργικές λύσεις. Τα μεγάλα δεδομένα (big data), η συνδεσιμότητα και οι τεχνολογίες τοποθεσίας συμπεριλαμβανομένων αυτών που βασίζονται σε δορυφόρους είναι κάποιοι από τους θεμέλιους λίθους μιας τέτοιας ψηφιακής οικονομίας».
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης έκανε μια σύντομη παρουσίαση του Insuleur (Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αναφέρθηκε στους στόχους του δικτύου και σε κάποια από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων λειτουργίας του.
Τέλος κατά την διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκε το πώς οι οικονομίες των νησιών μπορούν να μοχλεύσουν τις επενδύσεις της Ευρώπης στις δορυφορικές υπηρεσίες προκειμένου να δώσουν μια ώθηση στην οικονομία τους και να ανταποκριθούν στις τρέχουσες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις.