ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση

Το Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, για την υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Νομού, δημιουργεί λίστα εισαγωγέων με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας.
Για το λόγο αυτό καλεί τα μέλη που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών να το δηλώσουν στο τηλέφωνο 28210-52329 (εσωτ. 4 κ. Ματαλιωτάκη) και e-mail : epimel@chania-cci.grepixeirin@chania-cci.gr  έως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015.