ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η περιφέρεια για τις 53 προστατευόμενες περιοχές “NATURA 2000” στην Κρήτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων που υλοποιεί, διοργανώνει το Μήνα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τις Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.
Η περιβαλλοντική αλλά και η οικονομική και κοινωνική αξία και συμβολή των περιοχών αυτών στην αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, θα αποτελέσουν αντικείμενο 22 ημερίδων που θα διεξαχθούν την περίοδο 15 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2015 σε αντίστοιχους Δήμους της Κρήτης.
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να αναδείξει και να προβάλει σε πολίτες και τοπικούς φορείς την ανυπολόγιστη αξία και σημασία της φυσικής κληρονομιάς του τόπου μας.
Η παρουσία σας σας θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην εκδήλωση που προγραμματίζεται στον Δήμο σας.
Η έναρξη των εκδηλώσεων γίνεται στον Δήμο Ηρακλείου την Τρίτη 20 Οκτωμβρίου και ακολουθούν 22 ημερίδες σε Δήμους της Κρήτης.
Σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση και το Χρονοδιάγραμμα των 22 Ημερίδων που προγραμματίζονται στα πλάισια του Μήνα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης.
Το πρόγραμμα των 22 ημερίδων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο https://natura2000.crete.gov.gr/
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση crete.natura2000@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2810 361242.