ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση για προγράμματα ΕΣΠΑ

Το Επιμελητήριο Χανίων επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του, ότι πλησιάζει η περίοδος των προδημοσιεύσεων και προκηρύξεων των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται σε επικείμενες προκηρύξεις. Επειδή μετά τις εκλογές αναμένεται η κατάσταση να οδηγηθεί σε μια σχετική ομαλοποίηση, προτείνουμε σε όσους ενδιαφέρονται να συγχρηματοδοτήσουν την επένδυσή τους από πρόγραμμα ΕΣΠΑ να παρακολουθούν την ιστοσελίδα μας και τα ενημερωτικά δελτία μας, ώστε να αποκτούν γνώση σχετικά με τις επικείμενες ή αναμενόμενες προκηρύξεις.

Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι δεδομένου ότι οι ανακοινώσεις και διακηρύξεις δεν συνιστούν επίσημες προκηρύξεις, προτείνουμε στα μέλη μας να βασιστούν στην διαδικασία ενημέρωσης από το ΕΒΕΧ και να είναι βέβαια ότι, αφενός θα βρουν τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας και αφετέρου θα λάβουν ενημερωτικό δελτίο.
Στο προσεχές διάστημα το ΕΒΕΧ θα διοργανώσει εγκαίρως ενημερωτικές εκδηλώσεις αμέσως μετά τη δημοσίευση των επίσημων προκηρύξεων έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την ικανή και αναγκαία γνώση για τις απαιτήσεις της κάθε προκήρυξης και την δική τους προοπτική συμμετοχής.