ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του που έχουν κάνει αίτηση για να παρακολουθήσουν σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 12773/236/30-3-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 10520/213/16-3-2015 υπουργικής απόφασης, ισχύουν τα παρακάτω:

  • Η επιχείρηση μπορεί να κάνει προσλήψεις εργαζομένων και να είναι εντάξει με την Επιθεώρηση Εργασίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την αίτηση στο Επιμελητήριο Χανίων
  • Μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών και έως την παρακολούθηση του σεμιναρίου, η επιχείρηση δεν είναι καλυμμένη από τη στιγμή που θεωρείται ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και πρέπει να αναζητήσει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας από εξωτερικό συνεργάτη ή υπηρεσία (ΕΞ.Υ.Π.Π.)
  • Τα σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας που εκκρεμούν θα πραγματοποιηθούν στο ΕΒΕΧ τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2015

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Χανίων στο τηλέφωνο 2821052329.