ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας

Το Επιμελητήριο Χανίων, στο πλαίσιο της συνεχούς προσφοράς του προς τον επιχειρηματικό κόσμο των Χανίων, ξεκίνησε για άλλη μια χρονιά τα Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας Β’ και Γ’ κατηγορίας.

Τα σεμινάρια ξεκίνησαν στο τέλος Μαΐου, και σε πρώτη φάση, θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Ιουνίου, λόγω της καθυστέρησης στην υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (10520/213/16-3-2015) και της σχετικής εφαρμοστικής εγκυκλίου (12773/236/30-3-2015).

Για το διάστημα αυτό, έχουν προγραμματιστεί συνολικά εννέα (9) σεμινάρια – τα έξι αφορούν την Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας (παροχή υπηρεσιών) και τα τρία την Β’ κατηγορία επικινδυνότητας (μεταποίηση). Να σημειωθεί ότι τα σεμινάρια Γ’ κατηγορίας διαρκούν δύο ημέρες το καθένα (δύο πεντάωρα, 10 ώρες συνολικά), ενώ τα σεμινάρια Β’ κατηγορίας διαρκούν επτά ημέρες (επτά πεντάωρα, 35 ώρες συνολικά).

Σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010, κάθε επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει στους εργαζομένους της, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Το Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να μην επιβαρύνει οικονομικά τις επιχειρήσεις, δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες να επιμορφωθούν οι ίδιοι, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον παραπάνω νόμο.