ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Κυκλάδων – Κρήτης ζητούν οκτώ Επιμελητήρια της χώρας

Με κοινή επιστολή τους στους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας, οκτώ Επιμελητήρια της Ελλάδας ζητούν ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Κυκλάδες και την Κρήτη προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω οι περιοχές, να αυξηθεί το μεταφορικό έργο και να τονωθούν οι μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές. Αναλυτικά, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Βιοτεχνικού Θεσσαλονίκης, Εμπορικού και Βιομηχανικού Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικού Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων αναφέρουν στην επιστολή τους:

“Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Πάγια θέση των Επιμελητηρίων – ιδιαίτερα υπό το βάρος των σημερινών συνθηκών – σχετικά με την ανάγκη υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά. Όπως έχει επανειλημμένα τονισθεί, κυρίως από τα νησιωτικά Επιμελητήρια, μείζον θέμα του τομέα των μεταφορών, είναι η επανεξέταση του ακτοπλοϊκού ζητήματος γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις πραγματικές ανάγκες διασύνδεσης μεταξύ νησιών και ηπειρωτικής χώρας, όσο και τις ακραίες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν αρκετά νησιά, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο. Εκ των αναγκών που έχουν εντοπισθεί στις θαλάσσιες μεταφορές, ιδιαίτερα σημαντική είναι αυτή της επαναδραστηριοποίησης της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ήτοι της μεγαλύτερης πόλης μετά την Αθήνα, με τους δύο σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Η γραμμή αυτή η οποία είχε λειτουργήσει στο παρελθόν επιτυχώς, δυστυχώς κατέστη μη αποδοτική λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, σε συνδυασμό με άλλα θέματα που σήμερα μπορούν να αντιμετωπισθούν. Κοινή μας εκτίμηση είναι, ότι η διασύνδεση της συμπρωτεύουσας – και της βόρειας Ελλάδας γενικότερα – με τις Κυκλάδες και την Κρήτη κατά την θερινή περίοδο α) θα δημιουργήσει προοπτικές για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη αυτών των περιοχών β) θα συμβάλει στην αύξηση του μεταφορικού έργου και στην τόνωση των μεταξύ τους εμπορικών συναλλαγών και γ)θα ενισχύσει την εδαφική συνοχή της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και ότι η εν λόγω διασύνδεση πρέπει να αντιμετωπισθεί ως επένδυση στην ακτοπλοΐα και την εθνική οικονομία, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την ένταξή της στις επιδοτούμενες γραμμές, ώστε καταρχήν να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα της και να υπάρξει ενδιαφέρον από πλευράς ακτοπλοϊκών εταιρειών. “