ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξεκινά μέσω ΕΣΠΑ το πρόγραμμα κάλυψης θέσεων παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι τις επόμενες μέρες ξεκινά το πρόγραμμα κάλυψης θέσεων παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς μέσω του ΕΣΠΑ. Οι ωφελούμενοι είναι μητέρες και άνδρες-πατέρες (εφόσον έχουν την επιμέλεια ή είναι σε χηρεία).
 
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών, ορίζεται από 25/7/2014 έως και 4/8/2014, ώρα 14:00.
 
Σημειώνεται ότι η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών και ανδρών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, θα ξεκινήσει να διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» www.epanad.gov.gr και της ΚΕΔΚΕ www.kedke.gr από τις 25/7/2014.
 
Για την Παρουσίαση του προγράμματος και την Πρόσκληση εδώ.