ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αδελφοποίηση ΕΒΕΠ – ΕΒΕΧ | Σχεδιασμός δράσεων προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας

Με στόχο τον κοινό σχεδιασμό και την υλοποίηση προτάσεων και έργων ώριμων προς ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 για την μετεξέλιξη των Επιμελητηρίων και των υπηρεσιών ΓΕΜΗ, τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια Χανίων και Πειραιά προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Ιουνίου στην υπογραφή σύμφωνου αδελφοποίησης.
«Το ΕΒΕΧ, είπε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Γιάννης Μαργαρώνης, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και δικτύωσης του ενώνει τις δυνάμεις του με το ΕΒΕ Πειραιά, ενώ ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης με την σειρά του εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αδελφοποίηση θα λειτουργήσει προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας.
Το Ε.Β.Ε.Π. και το Επιμελητήριο Χανίων θα σχεδιάσουν προσεκτικά, θα βελτιώνουν συνεχώς και θα ξεκινήσουν άμεσα την υλοποίηση 12 δράσεων, όπως:

• Δημιουργία & Λειτουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων, Αγροτικών προϊόντων & Ναυτιλιακών Αξιών με την αξιοποίηση των Δημοπρατηρίων του Νομού Χανίων.
• Δημιουργία Συστάδας Επιχειρήσεων με έμφαση στο Εμπόριο, το Τουρισμό, τη Ναυτιλία & συναφείς υπηρεσίες (Συνέργειες – Clusters).
• Δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (Α.Κ.Ε.) στον Πειραιά και τα Χανιά καθώς και σε περιφερειακές αγορές των ευρύτερων περιοχών τους.
• Λειτουργία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Ε.Κ.Ε.Επ.) από τις υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Π. και του Επιμελητηρίου Χανίων με τη φιλοξενία γραφείων εξυπηρέτησης (Help Desks) τοπικών Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Ε..
• Γραφείο Σύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Απασχόληση, σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Κόμβος Ε.Β.Ε.Π. – Επιμελητήριο Χανίων).
• Δράσεις επίλυσης εμπορικών διαφορών των Χανιώτικων εγγεγραμμένων επιχειρήσεων μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων.
• Κοινό Κέντρο Πιστοποίησης ελληνικών ποιοτικών προϊόντων, αλλά και Τεχνικής Ικανότητας Επαγγελματιών καθώς και διεθνή πιστοποίηση τοπικών Επιχειρήσεων.
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης με έμφαση στη γαλάζια ανάπτυξη “blue growth” και ιδιαίτερα στη στοχευμένη προσέγγιση για συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως :
α) Υδατοκαλλιέργεια (Ιστότοπος αλιείας)
β) Παράκτιος τουρισμός
γ) Θαλάσσια βιοτεχνολογία
δ) Λιμενικές δραστηριότητες και ναυπηγοεπισκευή
στ)Εκμετάλλευση των θαλάσσιων μεταφορών για την ανάπτυξη του εξαγωγικού και διαμετακομιστικού εμπορίου.
• Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και αμοιβαία συνεργασία γραφείων αυτοδιοικητικών υπηρεσιών εντός των δύο Επιμελητηρίων.
• Βελτίωση της νομοθεσίας για λειτουργία των Επιμελητηρίων ως υπερτοπικά κέντρα υποδοχής και διεκπεραίωσης Γ.Ε.ΜΗ., αντίστοιχα της Υπηρεσίας μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) με πιλοτική έναρξη λειτουργίας στα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια του Πειραιά και των Χανίων.
• Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης ανέργων.
• Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι Πρόεδροι των ΕΒΕDSCF1670
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, στην ομιλία του είπε μεταξύ άλλων : «Δεν έχω λόγια να σας εκφράσω τη χαρά μου, που βρίσκομαι για άλλη μια φορά, στον τόπο καταγωγής μου, ανάμεσα σε εκλεκτούς συναδέλφους και φίλους. Σήμερα, όμως, ομολογώ, πως νιώθω επίσης και μεγάλη συγκίνηση, γιατί επισφραγίζουμε με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Γ. Μαργαρώνη, μια αγαστή συνεργασία ετών. Οι ισχυροί, άρρηκτοι δεσμοί φιλίας που μας συνδέουν έχουν βαθιές ρίζες μέσα στην ιστορία. Άλλωστε, τα κοινά σημεία των δυο πόλεων είναι πολλά. Το βασικότερο όμως, είναι ότι λόγω των καίριων γεωγραφικών τους θέσεων ανέπτυξαν δυναμικότατες επιχειρηματικές κοινότητες, καθώς τα λιμάνια του Πειραιά και των Χανίων συνεχίζουν να παρουσιάζουν μεγάλη εμπορική κίνηση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην τόνωση της Εθνικής μας Οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράφουμε την εν λόγω Συμφωνία αδελφοποίησης, έχοντας ως κοινό στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών των δυο Επιμελητηρίων στην πειραϊκή και χανιώτικη επιχειρηματική κοινότητα».

DSCF1671Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Γ. Μαργαρώνης, μεταξύ άλλων, είπε στο σύντομο χαιρετισμό του : «Το Επιμελητήριο Χανίων στo πλαίσιο εξωστρέφειας και δικτύωσής του, ενώνει σήμερα τις δυνάμεις του με το Ε.Β.Ε. Πειραιά. Η νησιωτικότητα, η ύπαρξη δύο μεγάλων λιμανιών, η μεγάλη και δυνατή επιχειρηματική κοινότητα Κρητών, αλλά πάνω απ’ όλα, οι δεσμοί φιλίας, συνεργασίας και ο τόπος καταγωγής του Προέδρου, κου Β. Κορκίδη, είναι οι λόγοι, που μας οδήγησαν στην αδελφοποίηση των Επιμελητηρίων, σφραγίζοντας με αυτό τον τρόπο, μια επίσημη πορεία ανάπτυξης σχέσεων των δύο πόλεων, μέσω του «επιχειρείν». Οι άξονες πάνω στους οποίους θα συνεργαστούμε, είμαι σίγουρος ότι, θα προσδώσουν οφέλη στις επιχειρήσεις, αλλά και μεγάλη βελτίωση στις δομές των Επιμελητηρίων μας».

Με την άριστη συνεργασία των στελεχών των δύο Επιμελητηρίων και την αποκτηθείσα εμπειρία και τεχνογνωσία, από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., το Ε.Β.Ε.Π. και το Επιμελητήριο Χανίων έχουν πλέον τη δυνατότητα να λειτουργήσουν, με τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ως υπερτοπικοί φορείς παραλαβής, εξυπηρέτησης και διευθέτησης όλων των κατατιθέμενων, προς καταχώρηση επιχειρηματικών πράξεων και εγγράφων, παρέχοντας υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογες με αυτές της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, λειτουργώντας ως μοχλοί ανακούφισης της επιχειρηματικότητας και αναδεικνύοντας το Γ.Ε.ΜΗ. σε κορυφαίο θεσμό καταπολέμησης των γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών.