ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι εξαγωγές στα Χανιά και στην Κρήτη κατά τα έτη 2010 – 2013

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), από το 2010 και μετά υπάρχει μια τάση αύξησης των εξαγωγών, τόσο σε επίπεδο Κρήτης, όσο και σε επίπεδο νομού Χανίων.
Το 2010, η αξία των εξαγωγών σε επίπεδο Κρήτης ανήλθε στα 349.583.676€, από τα οποία τα 25.773.332€ προήλθαν από το νομό Χανίων.
Το 2011, υπήρξε μια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 32,01% σε επίπεδο Κρήτης, με την αξία των εξαγωγών να ανέρχεται στα 461.468.546€. Σε επίπεδο νομού Χανίων, η αύξηση ανήλθε στο επίπεδο του 229,44%, με την αξία να ανέρχεται στα 84.906.512€.
Όσον αφορά το 2012, μετά την άνοδο που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος παρατηρήθηκε μια μικρή κάμψη, με την ποσοστιαία μεταβολή να ανέρχεται στο -11,67% σε επίπεδο Κρήτης (αξία εξαγωγών 407.610.593€), και στο -19,65% σε επίπεδο νομού Χανίων (αξία εξαγωγών 68.218.210€).
Για το 2013, δεν υπάρχουν στοιχεία για ολόκληρο το έτος αλλά μόνο για το 1ο εξάμηνο. Συγκρίνοντας το 1ο εξάμηνο του 2013 με το 1ο εξάμηνο του 2012, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι υπάρχει αύξηση στην αξία των εξαγωγών της τάξης του 55,35% σε επίπεδο Κρήτης και 51,54% σε επίπεδο νομού Χανίων.
Τα προϊόντα των εξαγωγών, μπορούν να χωριστούν σε τέσσερεις (4) ομάδες:

■ Βιομηχανία (χημικά, πλαστικά, κλωστοϋφαντουργία, δερμάτινα είδη, κλπ.)
■ Δομικά υλικά (πλακάκια, τσιμέντα, μάρμαρο, κλπ.)
■ Λοιπά προϊόντα (λαϊκή τέχνη, ανθοκομία)
■ Τρόφιμα-ποτά (ελαιόλαδο, ψάρια, φρούτα, κρασί, κλπ.)
Τόσο τα δομικά υλικά όσο και τα λοιπά προϊόντα, είναι οι κατηγορίες με το μικρότερο ποσοστό επί του συνόλου των εξαγωγών, και κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 0,46% για τα δομικά υλικά και στο 0,76% για τα λοιπά προϊόντα.
Τα προϊόντα βιομηχανίας ενώ αρχικά είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των εξαγωγών (60%-70% κατά μέσο όρο), το ποσοστό αυτό μειώνεται με την πάροδο των ετών, και έχει φτάσει να κυμαίνεται ανάμεσα στο 34%-43% κατά μέσο όρο.
Αντιστρόφως ανάλογη είναι η πορεία των τροφίμων-ποτών, τα οποία ξεκίνησαν με μικρό ποσοστό επί του συνόλου των εξαγωγών (25%-36% κατά μέσο όρο), και με την πάροδο των ετών αυξήθηκε σε ποσοστά που κυμαίνονται ανάμεσα στο 55%-66% κατά μέσο όρο.
Όπως είναι αναμενόμενο, το εξαγωγικό προϊόν με τη μεγαλύτερη αξία επί του συνόλου των εξαγωγών, ήταν το ελαιόλαδο και τα παράγωγά του.
Ειδικότερα, και επικεντρώνοντας στο νομό Χανίων, το 2010 έγινε εξαγωγή 3.252,09 τόνων ελαιολάδου, συνολικής αξίας 11.584.168€. Το 2011, υπήρξε αύξηση της τάξης του 23,50% σε ποσότητα (4.016,44 τόνοι), ενώ το 2012 υπήρξε μια περαιτέρω αύξηση σε ποσότητα, της τάξης του 22,05% (4.902,18 τόνοι).
Ανάλογες αυξήσεις υπάρχουν και στη συνολική αξία των εξαγωγών του ελαιολάδου. Έτσι το
2011, υπήρξε αύξηση της τάξης του 17,64% σε αξία (13.628.125€), και το 2012 αύξηση της τάξης του 12,19% (15.288.984€).
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στοιχεία για ολόκληρο το 2013 δεν υπάρχουν. Βλέποντας όμως τα στοιχεία του 1ου εξαμήνου, διαπιστώνει κανείς, ότι τα νούμερα των εξαγωγών για έξι (6) μήνες είναι ελάχιστα κάτω από τα νούμερα ολόκληρου του προηγούμενου έτους (14.280.337€, 4.345,10 τόνοι), γεγονός ασφαλώς ενθαρρυντικό.
Σε επίπεδο Κρήτης, υπήρξε αύξηση από το 2010 στο 2011, σημειώθηκε μια μικρή κάμψη το
2012, ενώ τα στοιχεία για το 1ο εξάμηνο του 2013 δείχνουν ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα τόσο από το 2011, όσο και από το 2012. Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών σε ελαιόλαδο το 2010 ανήλθε σε 70.378.402€ (25.541,24 τόνοι), το 2011 αυξήθηκε στα 86.789.698€ (33.135,27 τόνοι), το 2012 μειώθηκε σε 77.105.240€ (28.325,15 τόνοι), ενώ το 1ο εξάμηνο του 2013, αυξήθηκε σε 105.253.132€ (34.960,68 τόνοι).
Οι χώρες που εισήγαγαν την περισσότερη ποσότητα ελαιολάδου ήταν σταθερές κατά την τριετία 2010-2012, και περιλαμβάνουν το Βέλγιο, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιταλία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχουν εκδοθεί στοιχεία μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2013. Αυτός είναι και ο λόγος που το 2013 δεν συμπεριλήφθηκε στον παραπάνω σχολιασμό. Επίσης, όπως μας ενημέρωσε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, αυτά τα στοιχεία είναι προσωρινά αφού η ΕΛ.ΣΤΑΤ. πρόσφατα οριστικοποίησε τα στοιχεία του 2005.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ graph 2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ graph 3