ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την Δευτέρα στο ΕΒΕΧ σεμινάριο για τη διανοητική ιδιοκτησία

Το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, συνδιοργανώνουν σεμινάριο με θέμα «Διανοητική ιδιοκτησία, κατοχύρωση εφευρέσεων και στρατηγική για την προστασία τους» τη Δευτέρα 7 Απριλίου και ώρα 18:30, στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ.
Ομιλητής, ο κ. Κωνσταντίνος Αμπατζής, Διευθυντής Καταθέσεων & Χορηγήσεων Τίτλων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
Μεταξύ άλλων, ο κ. Αμπατζής θα αναφερθεί στη διανοητική ιδιοκτησία (Intellectual Property), την κατοχύρωση των εφευρέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη στρατηγική για την προστασία των εφευρέσεων, κλπ.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί CD με πληροφοριακό υλικό.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το σεμινάριο βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χανίων, αλλά και της ΜΚΕ, στις κάτωθι διευθύνσεις:
http://www.chania-cci.gr
http://www.tuc.gr/2136.html
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο. Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου, δηλώστε τη συμμετοχή σας επισκεπτόμενοι τις παραπάνω ιστοσελίδες. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν εναλλακτικά να τηλεφωνήσουν στα τηλέφωνα 28210 52329 (Επιμελητήριο/ κ. Βασίλης Φόρτσας) και 28210 37709 (ΜΚΕ/ κα. Νίκη Μπανανή).