ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Για το έργο «Build up Skills» | Ενημέρωση στο ΕΒΕΧ

Στην πρωτοβουλία και στις δράσεις του έργου «Build up Skills» που αφορά την Ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναφέρθηκαν κατά την διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης στο Επιμελητήριο Χανίων, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Θεοχάρης Τσούτσος και η Χημικός Μηχανικός, Σταυρούλα Τσουρνάκη. Οι ομιλητές που εκπροσώπησαν το εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του ιδρύματος που είναι και ένας από τους εταίρους του προγράμματος, αναφέρθηκαν αναλυτικά στο έργο το οποίο εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πυλώνα 1 «Εθνικές πλατφόρμες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020» της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills, με την υποστήριξη και συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». Η ενημέρωση έγινε στο πλαίσιο της διαχείρισης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

DSCF1542
Παράλληλα, κατά την διάρκεια της συνάντησης έγιναν παρεμβάσεις από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΧ Γιάννη Μαργαρώνη και τον Αναπλ. Διευθυντή Μιχάλη Παπαβασίλειου για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GS-Skills τον συντονισμό του οποίου έχει το Επιμελητήριο Χανίων με διακρατικούς εταίρους την Γαλλία και την Ισπανία.
Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος όπως είπαν, είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου υδραυλικών και ηλεκτρολόγων στην ηλιακή και θερμική ενέργεια.
Πρωτοβουλία BUILD UP Skills
Η Πρωτοβουλία BUILD UP Skills είπαν στοχεύει:
– Στην εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο
– Στην υποστήριξη των Κρατών Μελών για τη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση των τεχνιτών και εργατών του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς και των εγκαταστατών ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα κτίρια, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους μετά τη βασική εκπαίδευσή τους.
DSCF1544Δράσεις του έργου BUS-GR
Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και ποσοτικοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων για ικανό αριθμό καταρτισμένου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ μέχρι το 2020.
Διεξαγωγήεθνικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα κατάρτισης και προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ. Σύσταση της «Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών Προσόντων».
Ανάπτυξη ενός Οδικού Χάρτη Προσόντων για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής γύρω από την κατάρτιση και πιστοποίηση των προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στα θέματα της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής για το 2020.
Επικύρωση και υποστήριξη του Οδικού Χάρτη από τις αρμόδιες αρχές και όλους τους ενδιαφερόμενους με στόχο την εφαρμογή της προτεινόμενης στρατηγικής.
Οι «στόχοι 20-20-20» και τα κτίρια
Η Ευρωπαϊκή πολιτική και η εθνική νομοθεσία στα Κράτη Μέλη επιβάλλουν υπογράμμισαν, την επίτευξη των παρακάτω στόχων έως το 2020:
– Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990.
– 20% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
– Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα μέσω τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Επειδή ο κτιριακός τομέας στην Ελλάδα ευθύνεται για το ένα τρίτο περίπου των εκπομπών CO2 και για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, ο κατασκευαστικός κλάδος καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ανακαινίσεις κτιρίων με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις και για νέα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους που έχει θέσει η χώρα μας για το 2020.
Όπως τόνισαν οι ομιλητές για το σκοπό αυτό χρειάζεται να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων τεχνιτών, αλλά και να γίνει επικαιροποίηση των προσόντων του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού (σήμερα είναι διαθέσιμο 1,1 εκατομμύριο ειδικευμένοι εργαζόμενοι σε όλη την Ε.Ε., ενώ εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 2,5 εκατομμύρια έως το 2015).
Τέλος να σημειωθεί ότι στο έργο BUS-GR συμμετείχαν ως εταίροι:DSCF1546
– Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) – Συντονιστής φορέας
– Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης
– Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
– Το Πολυτεχνείο Κρήτης – Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
– Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
– Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
– Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
– Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ)
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 18 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Χανίων συμμετείχαν ο Πρόεδρος του φορέα Γιάννης Μαργαρώνης, ο Οικονομικός Επόπτης του φορέα και Πρόεδρος του Συλλόγου Μεταλλοκατασκευαστών Ν. Χανίων Γιάννης Στριλιγκάς, ο Αναπλ. Διευθυντής του ΕΒΕΧ Μιχάλης Παπαβασιλείου και οι Πρόεδροι Σωματείων – Συλλόγων του κατασκευαστικού κλάδου.