ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση ΟΑΕΕ

Το τμήμα εσόδων του ΟΑΕΕ ενημερώνει ότι δεν θα αποσταλούν βεβαιώσεις καταβληθεισών εισφορών έτους 2013 για φορολογική χρήση.
Η δυνατότητα έκδοσή τους παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας ΟΑΕΕ με τη συμπλήρωση των στοιχείων ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου (ΕΑΜ).
Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται για την έκδοσή τους στα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού.