ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Για πρώτη φορά το ΕΒΕΧ συμμετέχει σε πρόγραμμα για τις νέες τεχνικές στην ηλιακή – γεωθερμική ενέργεια

Με τη συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χανίων Γιάννη Μαργαρώνη και του Αναπληρωτή Διευθυντή Μιχάλη Παπαβασιλείου, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η πρώτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος «GSSKILLS» που αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια. Το πρόγραμμα Geothermal and Solar Skills – GSSkills συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα από το ταμείο της «Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης».
Στο πρόγραμμα εκτός του Επιμελητηρίου Χανίων που είναι και ο Συντονιστής συμμετέχουν, από την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την απασχόληση, από το Παρίσι ο φορέας επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης “Les Compagnons Du Devoir” (ο παλαιότερος εκπαιδευτικός φορέας κατάρτισης στην Ευρώπη) και από τη Γερμανία το “ILE Berlin” (Ινστιτούτο για την δια βίου μάθηση, με αντικείμενο την έρευνα και μελέτη για την επαγγελματική κατάρτιση). Σκοπός του προγράμματος είναι, ο εντοπισμός και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι πρακτικές προώθησης εκπαίδευσης η δημιουργία δικτύου των εμπλεκομένων φορέων καθώς και ο προσδιορισμός και η ανάλυση αναγκών.
Το Επιμελητήριο Χανίων συμμετέχει για πρώτη φορά σε πρόγραμμα που σκοπό έχει την συνδρομή σε νέες τεχνικές πάνω στην ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια και απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς.