ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση για τη συμμετοχή ωφελούμενων στην πράξη “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση ΚΥΔΩΝ Δρόμοι Απασχόλησης”

Πρόσκληση για τη συμμέτοχη ωφελούμενων στη πράξη «τοπικά σχέδια για την απασχόληση ΚΥΔΩΝ Δρόμοι Απασχόλησης», που υλοποιείται από την αναπτυξιακή σύμπραξη «Κύδων απασχόληση», η όποια εντάσσεται στην δράση 7: «τοπικά σχεδία για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3: «διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο)

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση ωφελούμενου πατήστε ΕΔΩ.