ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παρουσίαση χρηματοοικονομικής μελέτης για τις Κρητικές Α.Ε.

 

«Χρηματοοικονομική μελέτη των Ανωνύμων Εταιρειών με έδρα την Κρήτη» είναι το θέμα εκδήλωσης που διοργανώνει η Global Trust ΑΕΕΔ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χανίων την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 6:30 στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ (4ος όροφος).

Ο οικονομολόγος Μανόλης Δαμιανάκης και τα στελέχη της Global Trust (πρώην επενδυτική Κρήτης ΑΕΕΔ) θα παρουσιάσουν, τις κρητικές ανώνυμες εταιρείες που διακρίθηκαν βάσει των ισολογισμών της περιόδου 2008-2012, καθώς στοιχεία και συμπεράσματα για την κρητική οικονομία, τόσο συνολικά όσο και ανά κλάδο και νομό.

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί έντυπη παρουσίαση της μελέτης.