ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνάντηση Προέδρου ΕΒΕΧ με επιχειρηματίες

Με τους επιχειρηματίες που κατά καιρούς έχουν συμμετάσχει σε δράσεις του Επιμελητηρίου (όπως διεθνείς και τοπικές εκθέσεις, επιχειρηματικές συναντήσεις και αποστολές) συναντήθηκε στο ΕΒΕΧ την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου η Διοίκηση και υπηρεσιακοί παράγοντες του φορέα.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά και αξιολογήθηκαν οι δράσεις του Επιμελητηρίου, ενώ έγινε και μια πρώτη συζήτηση για τον προγραμματισμό του έτους 2014 στους άξονες που έθεσε ο Πρόεδρος :
• Επιλεγμένες συναντήσεις με Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες του κλάδου τροφίμων – ποτών ανά κλάδο
• Συμμετοχή σε διακεκριμένες εκθέσεις του εξωτερικού
• Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης portal ποιότητας Κρητικών προϊόντων
• Επικοινωνία Επιμελητηρίου με Έλληνες εμπορικούς ακολούθους των Πρεσβειών και αξιοποίηση διμερών Επιμελητηρίων.