ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιστολή Προέδρου ΕΒΕΧ στους Υπουργούς για τις οφειλές επιχειρηματιών στον ΟΑΕΕ

Την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπουργών για την κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν δέσμευση και κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών του ΟΑΕΕ ζητά με επιστολή του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης.
Αναλυτικά ο κ. Μαργαρώνης αναφέρει:

 Αξιότιμοι κύριοι,
Η παρούσα επιστολή μου απευθύνεται σ’ εσάς, καθώς είστε οι μόνοι αρμόδιοι να επιληφθείτε του θέματος και οι μόνοι οι οποίοι μπορείτε να δράσετε αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης, η οποία έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και πλήττει καθημερινά την αξιοπρέπεια, την υγεία, την φυσική και κοινωνική υπόσταση και άλλα έννομα αγαθά των εμπόρων Της Χώρας.

Θεωρώ ότι είστε ενήμεροι των πραγματικά αντίξοων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο των εμπόρων και καθιστούν ανέφικτη την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών στα Ταμεία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία περίπου 350.000 ενεργοί ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ δεν δύνανται να καταβάλλουν τις εισφορές τους, ενώ ταυτόχρονα αδυνατούν να προβούν σε ρύθμιση. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού αποτελεί ο αποκλεισμός τους από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη Δημόσια Υγεία, το ίδιο διάστημα όπου το εν λόγω Ταμείο συνεχίζει να χρεώνει τους ασφαλισμένους του για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ αρνείται να την παράσχει.
Πρόσφατα δε με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 101 του ν. 4172/2013) δημιουργήθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το «Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο)» με σκοπό:
α) την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων ποσών την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων, γ) τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργείο, δ) το σχεδιασμό και την εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του Κ.Ε.Α.Ο.
Στην βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ θα διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα, εντός μηνός από την σύνταξή της, η πράξη βεβαίωσης οφειλής, η οποία θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό και θα τάσσεται προθεσμία είκοσι ημερών στον οφειλέτη για να εξοφλήσει.
Ήδη όπως έχουμε ενημερωθεί, μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα, η ανεξάρτητη υπηρεσία του ΚΕΑΟ θα αποστείλει ομαδικές κατασχέσεις για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών, για ποσά άνω των 5.000 ευρώ, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει τους οφειλέτες στην εξαθλίωση, καθώς θα στερούνται ρευστού χρήματος, ώστε να καλύψουν τόσο τις προσωπικές όσο και επαγγελματικές τους ανάγκες.
Είναι δε επαίσχυντο το γεγονός ότι στην περ. δ. της παρ. 4 του άρθρου 101 ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «μετά τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των ληξιπροθέσμων οφειλών κάθε είδους διοικητική ή δικαστική αμφισβήτηση που ασκείται ενώπιον των οικείων Ασφαλιστικών Οργανισμών ή Δικαστηρίων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα». Στερείται δηλαδή καθ’ αυτόν τον τρόπο ο οφειλέτης ακόμη και του δικαιώματος να προσφύγει διοικητικά ή δικαστικά κατά της πράξης βεβαίωσης, καθώς δεν προβλέπεται ανασταλτικό αποτέλεσμα, αλλά ικανοποιείται άμεσα η απαίτηση του φορέα, ενώ η εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων μπορεί να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα πέραν των πέντε ετών, διάστημα κατά το οποίο ο οφειλέτης θα στερείται τα περιουσιακά του στοιχεία και συγκεκριμένα ρευστά χρήματα και κινητές αξίες φυλασσόμενες στα πιστωτικά ιδρύματα.
Επειδή όπως καλά γνωρίζετε το Σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα της περιουσίας και στο άρθρο 17 παρ. 1 ορίζει ότι « η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτους, δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος» και στο άρθρο 25 παρ. 1 ορίζεται ότι «τα δικαιώματα του ανθρώπου, ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους… οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».
Επειδή οι ως άνω διατάξεις και πρακτικές είναι απάνθρωπες και καταπατούν τα Συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, εγώ δε ως εκπρόσωπος του κλάδου των εμπόρων, αλλά και λειτουργώντας ως θεσμικό όργανο του Επιμελητηρίου Χανίων, διαφωνώ κάθετα με την πολιτική που εφαρμόζεται για το συγκεκριμένο ζήτημα σας ΚΑΛΩ να παρέμβετε ΑΜΕΣΑ και να απαιτήσετε την κατάργηση των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες προβλέπουν την δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών, την στιγμή που θα έπρεπε να υιοθετούνται λύσεις για την διευκόλυνση των επαγγελματιών εν μέσω οικονομικής κρίσης.