ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περίληψη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 19/2013 απόφαση της αποφάσισε ομόφωνα την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΕΡΓΩ» (INTERREG III- Ελλάδα-Κύπρος) και με Κριτήριο Αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, ήτοι:

Α. Τεσσάρων (4) σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προϋπολογισμού 1.400,00
Β. Τεσσάρων (4) οθονών H/Y προϋπολογισμού 300 €
Γ. Ενός (1) φορητού Ηλεκτρονικού υπολογιστή προϋπολογισμού 440,00 €.
Δ. Ενός (1) Βιντεοπροβολέα προϋπολογισμού 350.00 €
Ε. Ενός (1) Φαξ προϋπολογισμού 170,00 €
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 8-5-2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.µ. στον α’ όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου (ελ. Βενιζέλου 4 –Χανιά), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Οι σφραγισµένες προσφορές, αφού πρωτοκολληθούν, θα παραδίδονται στην αρµόδια Υπηρεσία, µέχρι την 11 πμ. της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης στα γραφεία της υπηρεσίας στον 1ο όροφο (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 4, Χανιά 73130 – τηλ. 28210-52329) ή στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου στη διεύθυνση http//:www.chania-cci.gr.

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης πατήστε ΕΔΩ.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ