ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από το Επιμελητήριο Χανίων και τη Διεύθυνση B/θμιας Ενημέρωση για το πρόγραμμα μαθητείας Αποφοίτων Τ.Ε

Στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» υλοποιείται Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας.

Μέσω του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας έξι μηνών στον παραγωγικό τομέα σε νέους αποφοίτους της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των τελευταίων 2 σχολικών ετών (ή 3 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης / ανακοίνωσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αποφοίτους).
Το Πρόγραμμα αφορά σε αποφοίτους: Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑλ, Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑ και αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων – ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας και Εργαστηρίων Εδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού.
Η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων και το Επιμελητήριο Χανίων συνδιοργανώνουν ενημερωτική εσπερίδα για τους στόχους και τις δράσεις του προαναφερόμενου προγράμματος την Δευτέρα 13 Μαΐου στις 7, στο Β’ όροφο του ΕΒΕΧ (αίθουσα Δ.Σ.).
Η ενημέρωση αφορά τους Διευθυντές των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Χανίων και τους Προέδρους των Επαγγελματικών Σωματείων του Νομού μας.