ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση Διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 εδ.γ του Π.Δ. 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”, σας αποστέλλουμε:

1) Το Τεύχος Διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο «Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ‘Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και Εξυπηρέτησης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων’»(Κωδ. ΟΠΣ 427951), συγχρηματοδοτούμενου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”,

2) Την Απόφαση Διενέργειας του ανωτέρω Ανοιχτού Διαγωνισμού του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και

3) Την περίληψη της διακήρυξης του ανωτέρω Ανοιχτού Διαγωνισμού.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. (www.ypakp.gr).

Θα σας παρακαλούσαμε για την ενημέρωση των μελών σας, καθώς και για τη σχετική από μέρους σας αποστολή αποδεικτικού ανάγνωσης αυτού του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Με εκτίμηση,

Έλενα Αλογογιάννη
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Συνδρομής
Διεύθυνση Διοικητικής & Τεχνικής Στήριξης
Κεντρική Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε., Δραγατσανίου 8, Αθήνα 10110
Tηλ: 210 3748742, Φαξ: 210 3748730

 

Συνημμένα:

Περίληψη δημοσίευσης Υποστήριξη ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ

ΒΕΑ2Λ-ΝΓ9_Απόφαση Διακήρυξης Υποστήριξης ΠΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ

Διακήρυξη Υποστήριξη ΠΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ