ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από Ολλανδό Πανεπιστημιακό ενημέρωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου για το πρόγραμμα «ΕΠΙΛΥΩΝ»

Στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα «PERARES» (ΕΠΙΛΥΩΝ) το οποίο στοχεύει στην δημιουργία και την προώθηση science shop συμμετέχουν είκοσι έξι εταίροι από Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης μεταξύ αυτών και το Πολυτεχνείο Κρήτης με επιστημονικούς υπεύθυνους τον Αν. Καθηγητή Βασίλη Κελεσίδη και τον επίκουρο καθηγητή Βαγγέλη Γρηγορούδη.

Για το έργο που υλοποιείται σήμερα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τις δυνατότητες και τα οφέλη που μπορεί να ‘χει η εφαρμογή του «ΕΠΙΛΥΩΝ» στην τοπική κοινωνία των Χανίων ενημερώθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Μαργαρώνης από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Γκρονινγκεν της Ολλανδίας – που συντονίζει και το πρόγραμμα – Dr Χενκ Μουλντερ και τον καθηγητή κ. Γρηγορούδη που τον επισκέφθηκαν στο Επιμελητήριο.
Ο κ. Μαργαρώνης και ο κ. Γρηγορούδης ενημέρωσαν αντίστοιχα τον κ. Μούλντερ ότι ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν συνεργαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος με επιτυχία, σε τρείς μελέτες που αφορούν τις καταναλωτικές συνήθειες πολιτών του Δήμου Χανίων και Κανδάνου – Σελίνου και οι οποίες παρουσιάστηκαν σε ειδικές εκδηλώσεις.
Τα “science shop” αποτελούν ομάδες προσωπικού που φιλοξενούνται συνήθως σε πανεπιστήμια ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και προωθούν τη συμμετοχή των πολιτών στην έρευνα που γίνεται στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Αναπτύχθηκαν αρχικά στις Κάτω Χώρες στη δεκαετία του ’70 και η κύρια λειτουργία τους είναι να αυξήσουν τη δημόσια ευαισθητοποίηση και την πρόσβαση στην επιστήμη και την τεχνολογία.
Το έργο για το Πολυτεχνείο Κρήτης που ονομάστηκε «ΕΠΙΛΥΩΝ» περιλαμβάνει τη δημιουργία “science shop”, για την εμπλοκή των κατάλληλων τοπικών φορέων, την ανάδειξη θεμάτων για έρευνα και προτάσεις για την επίλυση των θεμάτων αυτών μέσω διπλωματικών εργασιών από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την πρώτη πιλοτική εφαρμογή του έργου συμμετέχουν καταρχήν τα εργαστήρι Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων (Υπεύθυνος Αν. Καθηγητής Θ. Τσούτσος), το εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ (Υπεύθυνος Αν. Καθηγητής Μουσταϊζής Σταύρος) και η ερευνητική μονάδα Τεχνικής Γεωτρήσεων και Ρευστομηχανικής (Υπεύθυνος Αν. Καθηγητής Β. Κελεσίδης.
Να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων έδωσε ένα νέο θέμα έρευνας – project στο «ΕΠΙΛΥΩΝ» και θα ακολουθήσουν και άλλα στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας.