ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

All4Greece.com: Δημιουργία Κέντρου Αναφοράς και Διαδικτυακού Κόμβου για τις Εξαγωγικές Ελληνικές Επιχειρήσεις και τα Προιόντα τους.

Στα πλαίσια της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χανίων μέσω του Γραφείου Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προχωρούμε δυναμικά στην υλοποίηση προγραμματισμένων Δράσεων μια εκ των οποίων αφορά, την ανάπτυξη συνεργασιών με όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας,
Εν προκειμένω με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων – Μηχανικών Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής συμβάλλοντας έτσι αποτελεσματικά, στην διασύνδεση των πανεπιστήμων με την αγορά και τους επιχειρηματίες, και στην βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού των πανεπιστημίων μας.
Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δημιουργεί το All4Greece.com