ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση για τις εκλογές του Επιμελητηρίου – 29/11/2011

Από την εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης στο Επιμελητήριο Χανίων θα διενεργηθούν στις 5 & 6 Δεκεμβρίου 2011 από τις 8:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ. στο κτίριο του Επιμελητηρίου Χανίων, οδός Ελ. Βενιζέλου 4, Χανιά, 1ος όροφος.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν ΜΟΝΟ οι επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που είναι εγγεγραμμένα στους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.chaniacci.gr) .

Επιχειρήσεις που σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να έχουν υποδείξει εκπροσώπους για να καταχωρηθούν στον εκλογικό κατάλογο και δεν υπέδειξαν δεν θα ψηφίσουν.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο εκπροσώπους με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.

Οι εκλογές διενεργούνται για την ανάδειξη των 31 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων.

Κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσότερων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του.

Οι εκλογείς προσέρχονται στην εκλογική επιτροπή προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

Η υπηρεσία του Επιμελητηρίου λόγω των εκλογών δεν θα λειτουργήσει στις 5 , 6 και 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

Χανιά, 29/11/2011


Ο Πρόεδρος

Ευαγγελάτος Ιωάννης

Πρωτοδίκης Χανίων