ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων Δήμου Κισάμου

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) προκηρύσσει ο Δήμος Κισάμου.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τη βενζίνη και το πετρέλαιο, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κισάμου.

Η προμήθεια καυσίμων είναι προϋπολογισμού 39.209,07 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27/9/2011 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως και 11.30 (ώρα λήξης προσφορών), στα Γραφεία του δήμου Κισάμου (οδός Πολεμιστών 1941) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Μετά την ώρα λήξης προσφορών, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 10/10/2011 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 έως και 11.30 (ώρα λήξης προσφορών), στα Γραφεία του δήμου Κισάμου (οδός Πολεμιστών 1941) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας δηλαδή 1960,45 Ευρώ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (κατασκευαστές ή καταστηματάρχες ) των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 2822340211.

>>Δείτε την περίληψη της προκήρυξης.