ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προγράμματα Επιδότησης Εργοδοτικών Εισφορών

Aνοιχτές παραμένου οι πρoσκλήσεις του ΟΑΕΔ για την επιδότηση εργοδοτικών εισφορών και την πρόσληψη ανέργων. μέσω του “Ειδικού διετούς προγράμαμτος προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων”.

 

Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ:

α) για τους «κοινούς» άνεργους, (80%) για το πρώτο έτος και (60%) για το δεύτερο έτος.
β) για τους νέους έως 30 ετών και τις λοιπές ειδικές ομάδες (αναλύονται παρακάτω), τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε (80%) για το πρώτο έτος και (80%) για το δεύτερο έτος.

Ειδικές ομάδες ανέργων :
– άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
– γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών
– πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες
– αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

 

Δίνεται προτεραιότητα σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα, και στους τομείς της πράσινης οικονομίας.

 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

 

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους λόγω απόλυσης τους τελευταίους έξι μήνες.

 

Δεν υπάγονται ένας αριθμός από δραστηριότητες (νυχτερινά κέντρα, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης).

 

Επίσης, είναι διαθέσιμα για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τα παρακάτω προγράμματα:

  • “Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων”

  • “Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα”

Περισσότερα: http://www.oaed.gr