ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημερίδα του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση στα Χανιά

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» πραγματοποιεί Ημερίδα Ενημέρωσης & Κατάρτισης Δικαιούχων την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 10.00 – 15.00 στην αίθουσα Εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων (οδός Ελ. Βενιζέλου 28-32, Χανιά).

Η Ημερίδα έχει στόχο την αναλυτική πληροφόρηση των φορέων για το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τις διαδικασίες υποβολής, ένταξης και υλοποίησης, χρηματοδότησης, παρακολούθησης των Πράξεων και διεξάγεται στο πλαίσιο ενός κύκλου αντίστοιχων εκδηλώσεων που θα καλύψουν όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Την Ημερίδα θα προλογίσει ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού κ. Αντώνης Μαρκόπουλος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο Αίτησης Συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vassopoulou@infosoc.gr ή μέσω FAX στα 210 37.22.499 & 210 37.22.497, έως τις 10 Φεβρουαρίου 2011.

Η Ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση «Κατάρτιση Δικαιούχων Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.

>>Δήλωση Συμμετοχής

>>Πρόσκληση

>> Πρόγραμμα Ημερίδας