ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα Ρύθμιση Ασφαλιστικών Εισφορών ΟΑΕΕ

Σε νέα ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, με τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του Ν 3863/2010, προέβη το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 15 Οκτωβρίου 2010.

Συγκεκριμένα, παρέχεται η ευχέρεια, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου και μέχρι 15 Οκτωβρίου 2010, της τμηματικής καταβολής με έκπτωση 60% των πρόσθετων τελών ή της εφάπαξ εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών με έκτπωση 80% των πρόσθετων τελών από ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (link) θα βρείτε την εγκύκλιο 68/28-7-10 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και των προθεσμιών.

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/15- 7- 2010)