ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ετους 2009 – Β΄ Κύκλος

Mε στόχο την προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 22 – 64 ετών, ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε χθες ότι προωθεί πρόγραμμα ενίσχυσης 2.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Πρόκειται για το πρόγραμμα με τον διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ετους 2009 – Β΄ Κύκλος», συνολικού κόστους 60.000.000 ευρώ, ενώ η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010.

Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 – 32 ετών
  • 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 – 64 ετών

Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους:

  • μέλη εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή ΕΠΕ), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.
  • με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες, ενώ το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000 ευρώ.

Περισσότερα: http://www.oaed.gr/Pages/SN_1133.pg