ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Eτήσια έκθεση του ΙOBE για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (2008-2009), ηπιότερες (σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες) είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Αν και οι ουσιαστικές επιπτώσεις αναμένεται να καταγραφούν στην έρευνα του 2009, τα ευρήματα του 2008 παρέχουν κάποιες σημαντικές ενδείξεις για τις επιπτώσεις της κρίσης. Στην Ελλάδα, η πρώτη επίπτωση από την κρίση το 2008 ήταν η σημαντική αύξηση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων λόγω ανάγκης. Οι δυσμενείς προβλέψεις ώθησαν κάποια άτομα στο να λειτουργήσουν “προληπτικά”, εξασφαλίζοντας για τον εαυτό τους απασχόληση μέσω της αυτοαπασχόλησης.

Συνοπτικά, η έρευνα της περιόδου 2008-2009 αποκαλύπτει ότι:

  • 1,5 εκατ. άτομα αναπτύσσουν κάποιου τύπου επιχειρηματική δράση.
  • 670.000 άτομα βρίσκονται στα αρχικά στάδια επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • 12,1% των Ελλήνων ανδρών ηλικίας 18-64 ετών βρισκόταν στη φάση έναρξης ενός νέου εγχειρήματος, και το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες έφτασε το 7,7%.
  • Το 35% των επιχειρηματικών προσπαθειών (έναντι 13% το 2007) στράφηκαν στην επιχειρηματική δράση λόγω έλλειψης άλλων δυνατοτήτων απασχόλησης, δηλαδή από ανάγκη.
  • 220.000 άτομα διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσα στο 2008.
  • 46,2% των νέων/ επίδοξων επιχειρηματιών έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά πάνω από ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες είναι κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού διπλώματος.
  • Η μέση ηλικία του νέου – επίδοξου επιχειρηματία στην Ελλάδα είναι περίπου 38 έτη (36 το 2007), καθώς τριπλασιάζεται του ποσοστό των νέων/επίδοξων επιχειρηματιών ηλικίας άνω των 55 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους στρέφονται στην επιχειρηματικότητα από ανάγκη.

Περισσότερα:  http://www.iobe.gr/media/epixeirimatikotita/epix08.pdf