Συνολικά Αποτελέσματα ανά Τμήμα: Υπηρεσιών

Τμήμα: Υπηρεσιών Έγκυρα: 1361 Έδρες: 10 Εκλογικό Μέτρο: 136,1
Συνδυασμός Ψήφοι Ποσοστό Έδρες Υπόλοιπο
Ενωμένοι Επιχειρηματίες 640 47,02% 4 96
Νέα Πορεία 640 47,02% 4 96
Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση 81 5,95% 0 81
Σύνολο 1361 100% 8 273
Άκυρα: 43
Λευκά: 4
Wordpress Table Plugin