Συνολικά Αποτελέσματα ανά Τμήμα: Εμπορικό

Τμήμα: Εμπορικό Έγκυρα: 835 Έδρες: 8 Εκλογικό Μέτρο: 104,38
Συνδυασμός Ψήφοι Ποσοστό Έδρες Υπόλοιπο
Ενωμένοι Επιχειρηματίες 448 53,65% 4 30
Νέα Πορεία 330 39,52% 3 17
Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση 57 6,83% 0 57
Σύνολο 835 100% 7 104
Άκυρα: 14
Λευκά: 5
Wordpress Table Plugin