Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Δόθηκε στην δημοσιότητα η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη στη δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020.

Στόχος των δράσεων είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του ύδατος και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η διατήρηση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία.

Δικαιούχοι των δράσεων της παρούσας μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συλλογικά σχήματα (π.χ. ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις αυτών καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ).

Στις επιλέξιμες επενδύσεις περιλαμβάνονται:

α) η εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος π.χ. συστήματα στάγδην άρδευσης, δεξαμενές (έως 500 κ.μ, πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.),

β) επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις όπως γεωτρήσεις, πηγάδια-φρέατα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (σωληνώνεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας κ.α.) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής,

γ) επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών,

δ) δεξαμενές που χρησιμεύουν στην αποθήκευση βρόχινου νερού,

ε) συστήματα ελέγχου και διαχείρισης για την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας στην άρδευση (π.χ. Η/Υ, λογισμικό, δίκτυα, αισθητήρες),

στ) χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών λιθίου στην άρδευση για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εκμετάλλευσης και

ζ) γενικές δαπάνες λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου.

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης μπορεί να ανέλθει:

α) για τα φυσικά  και νομικά  πρόσωπα  έως τις 150.000 ευρώ,

β) για τα συλλογικά σχήματα έως τις 200.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις  μέχρι και τις 500.000 ευρώ.

O συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων, για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στα 3.312.173 ευρώ.

Τα ποσοστά στήριξης του επενδυτικού σχεδίου για την Περιφέρεια Κρήτης κυμαίνονται από 45%-60%.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων έως και 15.7.2021.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στην οικεία ΔΑΟΚ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της δράσης 4.1.2 παρέχονται στα τηλέφωνα:

  • Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης: τηλ. 2813407905 & 2813407904
  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ηρακλείου: τηλ. 2813407936 & 2813407926
  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λασιθίου: τηλ. 2841340514 & 2842341310
  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ρεθύμνου: τηλ. 2831343812 & 2831343809
  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων: τηλ. 2821346530 &  2821346532

και στις ιστοσελίδες:

– της Περιφέρειας Κρήτης, https://www.crete.gov.gr/category/enimerosi/actions/protogenis-tomeas/programmata,

– του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,  http://www.agrotikianaptixi.gr/ el/content/drasi-412-ylopoiisi-ependyseon-poy-symvalloyn -stin-exoikonomisi-ydatos

 

Επισυναπτόμενα:

Πρόσκληση