Παρεμβάσεις Δήμου Χανίων

Στις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν από τον Δήμο Χανίων περιλαμβάνεται η αισθητική αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων με παρεμβάσεις ανάπλασης σε επίπεδο αστικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, βελτιώσεις και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, τοποθέτηση όδευσης τυφλών, αλλαγές οδοστρώματος και νέες πλακοστρώσεις, βιοκλιματική αναβάθμιση, επαναξιολόγηση της γωνίας τομής οδών, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, διαμόρφωση ειδικών χώρων για τη στάση των οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας και ταξί, παραχώρηση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ενίσχυση του πρασίνου, εγκατάταση του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού (φωτισμός, καθιστικά, καλαθάκια, κάδοι απορριμμάτων κλπ). Οι δρόμοι όπου προβλέπονται παρεμβάσεις είναι η πλατεία 1866 (ανατολικά και δυτικά), η οδός Κορκίδη, η οδός Κριάρη, η οδός Κόρακα, η οδός Μυλωνογιάννη και η οδός Καραϊσκάκη. Στις παρεμβάσεις του Δήμου Χανίων επίσης περιλαμβάνονται συστήματα “”έξυπνης”” πόλης (πλατφόρμα επιχειρηματικότητας, wi-fi) και βιώσιμης κινητικότητας (συστήματα “”έξυπνης”” στάθμευσης, σταθμός διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων).

Θα πραγματοποιηθεί επίσης υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της αισθητικής αναβάθμισης της Πλατείας 1866.