Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει την έναρξη του 5ου προγράμματος δωρεάν μαθημάτων εκμάθησης κολύμβησης «Εις μνήμην του Θεόδωρου Εμμ. Σταθάκη».

Τα μαθήματα θα παραδίδονται, πρωινές ώρες, σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών στην παραλία ‘’Μαύρος Μώλος’’. Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Οι εγγραφές θα γίνονται στη Γραμματεία του Δήμου από την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 έως και την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019.

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη μνήμη του Θεόδωρου Εμμ. Σταθάκη, αγιασμός της έναρξης των μαθημάτων εκμάθησης κολύμβησης  και στη συνέχεια θα γίνει διαχωρισμός των παιδιών σε τμήματα από τους εκπαιδευτές.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των παιδιών στο πρόγραμμα είναι τα εξής:

Βεβαίωση υγείας του παιδιού από παιδίατρο που θα αναφέρει ότι το παιδί είναι υγιές και έχει λάβει πλήρη εμβολιασμό
Αίτηση συμμετοχής (παρέχεται κατά την εγγραφή)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από το Γονέα (παρέχεται κατά την εγγραφή)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 28223-40200.