Την ίδρυση Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας προβλέπει άρθρο του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας που συζητείται στη Βουλή. Η δημιουργία του Ινστιτούτου αποτελεί καρπό της συνεργασία του ΙΤΕ µε το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο θα παραχωρήσει και χώρο για τη λειτουργία του νέου Ινστιτούτου στην Πολυτεχνειούπολη στα Χανιά.Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχέδια του ΙΤΕ προβλέπουν η δραστηριότητα του Ινστιτούτου να αναπτυχθεί στους εξής τρεις πυλώνες:

– Έρευνα και εντοπισμός κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

– Έρευνα που αφορά στην παραγωγή και εξόρυξη πετρελαίου.

– Έρευνα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτή τη διαδικασία.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, η ίδρυση του Ινστιτούτου δεν θα επιβάρυνει τον κρατικό προϋπολογισµό και οι ανάγκες του σε τεχνολογικό εξοπλισµό θα καλυφθούν από το ΙΤΕ και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΤΕ κ. Ν. Ταβερναράκη, η ίδρυση του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας στα Χανιά αποτελεί πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας, με ιδιαίτερο γεωπολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον.

Εξάλλου, στο Πολυτεχνείο Κρήτης υπάρχουν ήδη οι σχολές Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Μηχανικών Περιβάλλοντος, το ΙΤΕ διαθέτει στην Πάτρα το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής και στο Ηράκλειο το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν και περιβαλλοντικές έρευνες στη βιόσφαιρα.

Έτσι, το υπό ίδρυση Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας ουσιαστικά έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με αυτές τις υποδομές των δυο ιδρυμάτων, αποτελώντας μια κρίσιμη ερευνητική υποδομή σε ένα τομέα αιχμής.