ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Eτήσια έκθεση του ΙOBE για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (2008-2009), ηπιότερες (σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες) είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Αν και οι ουσιαστικές επιπτώσεις αναμένεται να καταγραφούν στην έρευνα του 2009, τα ευρήματα του 2008 παρέχουν κάποιες σημαντικές ενδείξεις για […]

περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας υποβολής στον Αναπτυξιακό Νόμο

Παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2010 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, για να υπαχθούν στα κίνητρα του Νόμου 3299/2004. Με απόφαση της υπουργού Οικονομίας, κας. Λούκας Κατσέλη, παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2010 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό νόμο, δεδομένου ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών […]

περισσότερα...